Birlikte Çalışalım

Markalaşma Eğitimi

“Markalaşma Eğitim Programı” 2 etaptan oluşmakta olup toplam 6 modüldür. 2 yıl süren özel bir eğitim programıdır. 2 yılı tamamlayanlarla, 1 yıl daha destek programı yapılmaktadır. Şu anda mevcut bir grupla çalışmalara devam etmekteyiz. Yeni grup için kayıtlar açıldığında duyurusu yapılacaktır.

Kendi Markanı Yarat (1.Etap)

“Evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim olarak düşünün” der Nikola Tesla. Değişmez evrensel yasalar içinde yaşıyoruz, dünyadaki hayatımızı deneyimlerken. Tarih boyunca bu yasaların farkında olan ve onlarla uyumlu şekilde yaşayan kişiler refah içinde, huzur, bereket, keyif, sevgi dolu bir hayat yaşayarak, istedikleri hayallerini kolaylıkla gerçekleştirerek tamamlamışlardır hayatlarını.

İşte bu eğitimin temeli de buna dayanıyor, evrenin dilini öğrenmeyi, evrensel yasaları farketmeyi ve onlarla uyumlu şekilde yaşayarak, istediğimiz hayatı keyif ve kolaylıkla yaşamaya dayanıyor.

“Kendi MARKANI Yarat” Eğitimi, toplam 3 modül ve bir yıla yakın süren bir eğitimdir.

1.Modül – Frekans

2.Modül – Enerji

3.Modül – Titreşim

üzerine kurulu olarak tasarlanmıştır.

Yoğun bilgi ve deneyim içeren bu eğitimin tüm modülleri birbirleriyle bağlantılı olduğu için, kendi üzerinde yoğun çalışmaya hazır olan ve bir yıl boyunca bu eğitim programının içerisinde olmayı seçen kişiler katılımcı olarak kabul edilmektedir.

Eğitim grubu özel bir grup olup, hem sosyal hayatında bir marka gibi fark yaratmak, ışıldamak, parlamak, hem de mevcut ya da yeni kuracağı işinde marka olmayı seçen kişilerden oluşmaktadır. Her geçen gün genişleyen bilinçleriyle, yükselen frekanslarıyla, yaşadıkları dünyayı bambaşka bir boyuttan deneyimlemeye başlamaktadırlar. Mucizelerin normal olması da tam bu noktada başlar.

Tüm eğitim online olarak tasarlanmıştır, haftada bir ders içeriği mevcut olup, aynı zamanda ödev-egzersizlerle sürekli bir çalışmayı içermektedir.

Derslerin kayıtları modül boyunca katılımcılara açık olacaktır.

“Kendi Markanı Yarat” Eğitimi, Markalaşma Eğitim Programı’nın ilk yılını kapsamaktadır.

Ben MARKAyım (2.Etap)

İç dünyasında gerçekten KİM olduğuna uyanmaya, ruhunun yolculuğunu anlamaya, hayatı/kendini çok daha derin anlamlandırmaya ve aynı zamanda dış dünyada da gerçek bir MARKA olmaya dayanmaktadır.

Bilinç genişledikçe, yaşadığımız dünyayı da daha derin algılamaya başlarız. Bu algılamamızın yansıması da dış dünyamızdır. İçsel olarak gerçek anlamda huzurlu, mutlu, sevgi dolu bir hayat sürerken, farklı, dikkat çeken, parıldayan bir hal almamız kaçınılmaz olur.

“Ben MARKAyım” Eğitimi, Markalaşma Eğitim Programı’nın 2. etabını oluşturmakta olup, her biri 13 haftadan oluşan toplam 3 modülü kapsamakta ve aralarla birlikte 1 yıl sürmesi planlanmaktadır.

Bu eğitime, sadece bu eğitim programının ilk etabı olan “Kendi Markanı Yarat” Eğitimi’ni tamamlayan katılımcılar katılabilmektedir.

Tüm eğitim online olarak tasarlanmıştır, haftada bir ders içeriği mevcut olup, aynı zamanda ödev-egzersizlerle sürekli bir çalışmayı içermektedir.

Derslerin kayıtları modül boyunca katılımcılara açık olacaktır.

Ben YILDIZım (3.Etap)

Dünya sahnesinde bir YILDIZ gibi parlamayı, tüm ihtişamını devam ettirmeyi seçenler içindir.

Bu bölüm toplam 1 yıl sürmektedir. Her ay başında olmak üzere toplam 12 ders bulunmaktadır ve her ayın konusu özeldir. Derslerde, içinde bulunulan ayın konusu işlendikten sonra, gelişim toplantıları yapılır. Ayrıca, tüm yıl boyunca aktif olarak iletişimde kalınır.

Sadece 2 yıllık programı tamamlayan katılımcılara açık olup, 3. yıllarını içeren bu etap destek programı sürecidir.

Tüm eğitim online olarak tasarlanmıştır.

Derslerin kayıtları yıl boyunca katılımcılara açık olacaktır.